Generelle handelsbetingelser

 

1. Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser gælder for enhver bestilling af produkter på bestillingsplatformen ProSave lokaliseret på internetadressen www.prosave.dk samt ProSave mobil applikation, som udbydes af ProSave ApS, CVR nr. 35 24 49 21, Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (herefter tilsammen og hver for sig benævnt ”ProSave”).

1.2 ProSave er en portal, der tilbyder professionelle installatører, montører m.fl. (herefter benævnt ”Virksomheden”) produktoplysninger, priser og en række services, der gør det enkelt samlet at bestille varer hos forskellige forhandlere (”Forhandlere”). ProSave er alene formidler af Virksomhedens bestillinger til Forhandlerne, og forestår således ikke køb, salg eller levering af produkterne. Forhandlerne afregner og leverer produkterne direkte overfor/til Virksomheden. I disse handelsbetingelser fastlægges de betingelser, hvorpå Virksomheden kan bestille produkter via ProSave.

1.3 Virksomheden skal acceptere disse handelsbetingelser inden produkter kan bestilles via ProSave. En markering i feltet “Godkend handelsbetingelser” udgør en juridisk bindende aftale mellem Virksomheden og ProSave og dermed en accept af handelsbetingelserne. 

1.4 ProSave forbeholder sig ret til løbende at ændre disse handelsbetingelser. Virksomheden vil modtage en e-mail herom mindst 30 dage før de ændrede handelsbetingelser træder i kraft. Fortsat brug af ProSave efter ikrafttræden af de ændrede handelsbetingelser indebærer en accept heraf.

 

2. Registrering som bruger/administrator

2.1 Virksomheden oprettes med en administrator og kan også oprette yderligere brugere og administratorer.

2.2 Virksomheden skal oprette en brugerkonto (hovedkonto), som administratoren har adgang til, og Virksomheden er forpligtet til at oprette sig med korrekt navn, adresse, CVR.nr., e-mailadresse, brugernavn og adgangskode m.v. Virksomheden indestår for, at oplysningerne til enhver tid er opdaterede og korrekte. Administratorens/brugerens adgangskode er personlig og må ikke videregives.

2.3 Virksomheden skal godkendes af ProSave forinden brugerkontoen (hovedkontoen) kan oprettes. Virksomheden skal have en særskilt konto hos de Forhandlere, som Virksomheden ønsker at bestille varer hos via ProSave.

2.4 Såfremt Virksomheden n handler i strid med disse handelsbetingelser eller i strid med gældende lovgivning, er ProSave berettiget til uden varsel at lukke brugerkontoen, jfr. pkt. 6.

2.5 Både administratorer og brugere har adgang til bl.a. at fremsøge produkter, se priser, afgive ordrer og se tidligere afsendte ordrer. Administratoren har derudover adgang til og ansvar for:

2.5.1 At godkende, aktivere og deaktivere yderligere brugere

2.5.2 At vedligeholde egne og andre brugeres rettigheder

2.6 Når administratoren aktiverer en yderligere bruger, er det samtidig en bekræftelse af, at denne bruger har ret til at afgive ordrer via ProSave til Forhandlerne på Virksomhedens vegne.

2.7 Aktivering af en brugerkonto starter et abonnement hos ProSave, jfr. pkt. 3 om betaling.

 

3. Abonnement og betaling

3.1 Adgang til ProSave opnås mod 12 måneders forudgående betaling af et abonnement. Der betales et abonnement for hver bruger som har adgang til ProSave, samt for særskilte moduler (lager). De til enhver tid gældende priser herfor fremgår af prosave.dk/pris.

3.2 Betaling til ProSave forfalder netto 14 dage fra fakturadato med mindre anden frist er anført i ordrebekræftelse eller aftalegrundlag.

3.3 Virksomhedens første fakturadato defineres af ProSave som Virksomhedens betalings-kalibreringsdato. Betalings-kalibreringsdatoen anvendes til årligt at fakturere for brug af ProSave.

3.4 Brugere kan tilføjes løbende og afregnes frem til næste betalings-kalibreringsdato. Ubrugt årsabonnement refunderes ikke.

3.5 De til enhver tid gældende priser fremgår af prosave.dk/pris. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer. 

 

4. Bestilling af produkter

4.1 Når en bruger eller administrator sender en bestilling via ProSave, genereres der en unik ordre til hver Forhandler. ProSave stiller ordrerne til rådighed for Forhandlerne hurtigst muligt i elektronisk form, typisk inden for 5 minutter. ProSave er ikke ansvarlig for, hvornår Forhandlerne behandler ordrerne.

4.2 ProSave retter eventuelle fejl og mangler på ProSave hurtigst muligt, men kan ikke garantere, at indholdet, herunder priser, afgifter, rabatter og produktdata, er uden fejl.

4.3 ProSave er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder eller fejl i produktoplysninger, rabatter, afgifter og/eller priser.

4.4 Virksomheden er udover disse handelsbetingelser bundet af Forhandlerens eventuelle salgs- og leveringsbetingelser.

4.5 Alle priser på materialer i ProSave er ekskl. moms, hvis andet ikke fremgår.

4.7 ProSave er i udgangspunktet tilgængelig døgnet rundt, og der kan derfor altid foretages bestillinger. Det kan dog være at siden er nede  midlertidigt grundet vedligeholdelse, og i så fald vil dette blive kommunikeret tydeligt ved login. 

 

5. Forholdet mellem ProSave og brugerne og ansvarsbegrænsning

5.1 ProSave er alene formidler af kontakten mellem Forhandler og Virksomhed. ProSave involverer sig ikke i Forhandlers og Virksomheds interne aftaler og fralægger sig ethvert ansvar i denne forbindelse. ProSave kontrollerer således ikke, om Virksomheden betaler, og om Forhandleren leverer produktet/produkterne.

5.2 ProSave er ikke ansvarlig for ordrernes indhold, fejl og/eller mangler ved produkterne, levering (herunder leveringssted, leveringstidspunkt, forsinkelse, dellevering og udeblivelser), afregning, eller kommunikationen forbundet med ordreafvikling mellem Virksomhed og Forhandler, f.eks. ordrebekræftelse, faktura m.v.

5.3 Aftaler, der indgås mellem Virksomhed og Forhandler, herunder fx vedr. brugere, levering, beløbsgrænser, betaling eller afbestilling, er ProSave uvedkommende.

5.4 Virksomheden accepterer herved, at ProSave ikke indestår for produktets kvalitet og egenskaber eller for Forhandlerens levering af produktet.

5.5 ProSave garanterer ikke uafbrudt kontinuerlig adgang til ProSave. ProSave kan således være utilgængelig, og ProSave kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang. ProSave kan ikke drages til ansvar for forsinkelser eller andre problemer med internetforbindelse eller opkobling, og er ikke ansvarlig for forsinkelser, der er opstået som følge af brug af ProSave.

5.6 Da ProSave alene er formidler og dermed ikke er part i aftalen mellem Virksomhed og Forhandler, er ProSave ikke erstatningsansvarlig for direkte tab.

5.7 ProSave er ikke erstatningsansvarlig overfor Virksomheden for indirekte tab eller følgeskader, herunder for tab af data, driftstab, tabt fortjeneste, mistet forretning og lignende.

 

6. Opsigelse af ProSave og/eller lukning af brugerkonto

6.1 ProSave kan opsiges af Virksomhedens administrator ved at sende en e-mail til support@prosave.dk 

6.2 Opsigelse af ProSave betyder at:

6.2.1 Adgang til kontoen bevares indtil Virksomhedens betalings-kalibreringsdato (næste betalingsdato). Herefter bliver den deaktiveret og kan ikke længere aktiveres af Virksomheden medmindre andet er aftalt

6.3 Såfremt ProSave modtager meddelelse om betalingsmisligholdelse fra Forhandlere eller såfremt Virksomheden kommer i betalingsmisligholdelse, er ProSave berettiget til at ophæve abonnementet, herunder lukke brugerkonti – dog med 7 dages varsel.

 

7. Kundens data

7.1 Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandels på ProSave. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik. 

7.2 ProSave anvender brugerens/administratorens personlige oplysninger når brugeren/administratoren logger på sin brugerkonto hos ProSave. ProSave benytter navn og emailadresse til at foretage bestilling i brugerens navn, og videregiver i den forbindelse disse oplysninger til de Forhandlere der modtager bestillingen. Brugerens ordredata, herunder navn og emailadresse, bruges derudover ifm. support og intern statistik, og for at kunne fremsende nyhedsbreve vedrørende ProSaves tjenester og virksomhed.

7.3 For yderligere information om ProSaves behandling af personoplysninger henviser vi til vores privatlivspolitik, som du finder her: prosave.dk/privacy-policy/ 

7.4 Virksomhedens pris- og rabatdata er fortrolig information. De deles ikke med eksterne parter under nogen omstændigheder, undtaget i den ordreinformation der udveksles med hver enkelt Forhandler, eller ved påbud fra myndigheder med retlig hjemmel.

7.5 ProSave har ret til at bearbejde øvrige data og kommunikere dem i aggregeret, anonymiseret form.

7.6 ProSave driftes og gemmer data i EU. I det omfang data sendes udenfor EU sker det altid i krypteret form. Undtaget herfra er ordrer til leverandører der modtager automatisk bestilling via email, da de sendes via en amerikansk service, Mandrill, der ejes af The Rocket Science Group LLC.

7.7 ProSave har ret til at bruge Virksomheden som reference i markedsføringsøjemed, herunder på https://prosave.dk. Særlig omtale, citater mv. dog først efter eksplicit aftale med Virksomheden.

 

8. Tvister

8.1 Enhver tvist, som udspringer af disse handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole og være underlagt dansk ret, bortset fra sådanne internationalt privatretlige regler, der kan føre til anvendelsen af retsreglerne i en anden jurisdiktion end Danmark.  

 

9. Immateriel ejendom og ejerskab

Informationerne på denne hjemmeside må ikke gengives, genudgives, distribueres, publiceres, sælges, eller overføres uden ProSaves udtrykkeligt skriftlige tilladelse. Dette gælder dog ikke download, kopiering og gemte oplysninger til personligt brug.

Varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside, er registrerede varemærker og/eller varemærker efter sædvaneret, der tilhører enten ProSave eller dets associerede selskaber. Ingen oplysninger på denne hjemmeside skal tolkes som tildeling eller ret til at bruge noget varemærke uden forudgående skriftlig tilladelse fra ProSave eller den part, der ejer varemærkerne.

 

10. Support og kundeservice

10.1 Alle brugere har adgang til ProSave support

10.2 Åbningstid og kontaktinformation forefindes til alle tider på prosave.dk. Bemærk at der holdes lukket på DK helligdage.

 

Version 15062023

 

Brug for hjælp? Giv os gerne et kald, vi sidder klar til at hjælpe dig. +45 41 150 150