Du er her

Materialepriser og konkurrenceevne

ProSaves mission er at øge installatørers konkurrenceevne gennem effektivt indkøb.

Det er relevant fordi:

  • Installatører bestiller varer flere gange om dagen
  • Over 50 pct. af omsætningen kommer fra videresalg af materialer

Det er oplagt, at effektivisering hos installatører kræver optimering af både processer og indkøbspriser.

Prisoptimering i ProSave handler om at synliggøre prisforskelle mellem leverandørerne af præcis samme vare, dvs. varer med samme EAN-nummer.

Revenue split

Hvordan prisoptimerer ProSave?

Alle konti, både hoved- og projektkonti, kan have en tilknyttet rabataftale. Brugere af ProSave kan derfor se, hvad et produkt koster for netop dem, lige nu, hos en bestemt leverandør på en bestemt konto.

PDPSample

Selve prisoptimeringen sker ved, at vise varernes nettopriser på:

  • Hovedkonti
  • Projektkonto hos én leverandør og hovedkonti for øvrige
  • Kampagne- og tilbudspriser indgår uanset kontovalg

På checkout i ProSave kan man vælge at optimere den samlede bestilling, alternativt for hver varelinje bestemme hvilken leverandør der skal have bestillingen.

I fairness overfor leverandørerne har vi valgt ikke at vise prisoptimering på tværs af projektkonti.

Effekt af prisoptimering

I det store, gennemsnitlige billede er resultatet klart: Målt på de direkte materialeomkostninger sparer man 10 pct. sammenlignet med køb af alle materialerne hos den foretrukne grossist.

De vigtigste forklaringer er:

  • På mange varer er der betydelig prisforskel mellem leverandørerne
  • Prisændringer foretages hyppigere end man tror
  • Man fanger nemmere kampagne- og tilbudspriser

Feedback fra vores kunder fortæller desuden, at selv om man ikke følger optimeringerne i dagligdagen betyder den indsigt man får, at man opnår skarpere rabataftaler hos leverandørerne.